Usnesení ze zasedání
Zápis č. 10 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 9 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 8 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 7 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 6 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 5 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 4 ze zasedání ZOÚ
Zápis č- 3 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 2 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 1 ze zasedání ZOÚ
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZOÚ
Zápis č. 24 ze zasedání ZOÚ
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce
Zápis z 20. ZOÚ
Zápis č. 21 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 22 ze zasedání ZOÚ
Zápis č. 23 ze zasedání ZOÚ
Zastupitelstvo Jčk č. 11
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce
Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č.16, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 15.10.2013
Usnesení č.15, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 27.9.2013
Usnesení č.14, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 30.6.2013
Usnesení č.13, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 2.5.2013
Usnesení č.12, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 5.2.2013
Usnesení č.11, + zápis ze zasedání zast.obce ze dne 11.12.2012
Usnesení č. 10 ze zasedání zast.obce ze dne 6.11.2012
Usnesení č.9 ze zasedání zast. obce ze dne 21.8.2012
Usnesení č.8 ze zasedání zast. obce ze dne 14.6.2012
Usnesení č. 7 ze zasedání zast. obce ze dne 20.3.2012
Usnesení č.6 ze zasedání zastup. obce ze dne 20.12.2011
Usnesení č.5 ze dne 19.10.2011
usnesení ze 4. zasedání ZO ze dne 30.8.2011
usnesení č. 3 ze zasedání ZO, ze dne 15.6.2011
usnesení z 2. zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO dne 16.12.2010
usnesení z ustavujícího zasedání ZO
usnesení ze zasedání ZO č. 23
usnesení ze zasedání ZO č. 22
usnesení ZO č. 21
usnesení ZO č. 20
usnesení z 19. zasedání ZO
usnesení z 18. zasedání ZO ze dne 8.10.2009
Usnesení ze 17. zasedání ZO dne 24.6.2009


Usnesení ze zasedání ZO č. 17, konané dne 24.6.2009


Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Aujezdecká, Urban, MUDr. Eremiáš,
Ing. Blažková
ZO po projednání:

1.bere na vědomí kontrolu usnesení č. 16 – splněno

2.schvaluje závěrečný účet za r. 2008 – bez výhrad,
pro hlasovalo 7 zastupitelů

3.schvaluje rozpočtové změny č. 1
pro hlasovalo 7 zastupitelů

4.schvaluje úhradu stočného podle vypracovaných pravidel,
pro hlasovalo 7 zastupitelů

5.schvaluje výběr firem Strabag, a.s., S+Ř, s.r.o., Eremiáš stavební, s.r.o., Chališ, s.r.o., Topas, Pezestav, s.r.o. pro zaslání nabídky na Reko chodník Ústrašice
pro hlasovalo 6 zastupitelů

6.schvaluje dodavatele výměny oken v bytě, dětské houpačky a kapličky,
pro hlasovalo 7 zastupitelů

7.schvaluje zřízení věcného břemene pro E.ON na zřízení přípojky NN k p. Korbelové, pro hlasovalo 7 zastupitelů

8.schvaluje příspěvek včelařům Planá n. L. ve výši 5000 Kč,
pro hlasovalo 7 zastupitelů


Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Eremiáš
Urban


usnesení č. 16 ze zasedání ZO dne 25.3.2009
Usnesení č. 15 ze zasedání ZO ze dne 17.12.2008
usnesení č. 14 ze zasedání OZ 29.10.2008
Usnesení ZO č. 13 ze dne 3.9.2008
Usnesení ZO č. 12 ze dne 26.3.2008
usnesení č. 10 ze zasedání ZO dne 28.11.2007
usnesení č. 11 ze zasedání ZO ze dne 19.12.2007
Usnesení ze zasedání ZO č.9 ze dne 24.10.2007
Usnesení č. 8 ze zasedání ZO dne 22.8.2007
Usnesení ze zasedání ZO č. 7, konané dne 20.6.2007
Usnesení č. 6 ze zasedání ZO dne 23.5.2007
Usnesení č. 5 ze zasedání ZO dne 2.5.2007
Usnesení č. 4 ze zasedání ZO dne 20.3.2007
Usnesení č. 3 ze zasedání ZO dne 22.1.2007
Usnesení č. 2 ze zasedání ZO, konané dne 21.12.2006
Usnesení č. 2 ze zasedání ZO, konané dne 21.12.2006
Usnesení č. 1 ze zasedání ZO konané dne 9.11.2006
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO
Usnesení ze zasedání ZO č. 21 ze dne 20.9.2006
Usnesení ze zasedání ZO č. 20 ze dne 24.7.2006
Usnesení ze zasedání ZO č. 19 ze dne 21.6.2006
Usnesení ze zasedání ZO č. 18 ze dne 6.6.2006

Usnesení ze zasedání ZO č. 17 ze dne 6.3.2006
Usnesení ze zasedání ZO č. 16 ze dne 1.2.2006
Usnesení ze zasedání ZO č. 15 ze den 20.12.2005

Usnesení ze zasedání ZO č. 14 ze dne 14.11.2005
Usnesení ze zasedání ZO č. 13 ze dne 14.9.2005
Usnesení ze zasedání ZO č. 12 ze dne 20.6.2005
Usnesení č. 11 ze zasedání ZO Ústrašice, ze dne 14.3. 2005