Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vz-2020.pdf 2045.3 Kb

Výroční zpráva za rok 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava.pdf 20.8 Kb

výroční zpráva za r. 2008

Výroční zpráva
 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 o svobodném přístupu k informacím,
 ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
Obec Ústrašice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2008
 
 
 
a) počet podaných žádostí o informace:                                                                    0
 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                                       0
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:                                                  0
 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
osobních údajů:                                                                                                            0
 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:                         0
 
 
 
 
 
V Ústrašicích, 28.1.2009
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander Ph.D.
starosta obce

výroční zpráva za r. 2006

Výroční zpráva
 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 o svobodném přístupu k informacím,
 ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
Obec Ústrašice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2006
 
 
 
a) počet podaných žádostí o informace:                                                                    0
 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                                       0
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:                                                  0
 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
osobních údajů:                                                                                                            0
 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:                         0
 
 
 
 
 
V Ústrašicích, 31.1.2007
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander Ph.D.
starosta obce

výroční zpráva za r. 2007

Výroční zpráva
 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 o svobodném přístupu k informacím,
 ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
Obec Ústrašice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2007
 
 
 
a) počet podaných žádostí o informace:                                                                    0
 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                                       0
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:                                                  0
 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
osobních údajů:                                                                                                            0
 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:                         0
 
 
 
 
 
V Ústrašicích, 30.1.2008
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander Ph.D.
starosta obce