Úřední deska

POV - publicita - Oprava MK na hřbitov

Logo JČ Kraj

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022

Neinvestiční akce „ Oprava místní komunikace ke hřbitovu“ byla realizována za podpory finančních prostředků Jihočeského kraje, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022.

V rámci této akce proběhly práce : řezání stávajícího živičného krytu, odstranění podkladu z kameniva, uložen podklad ze štěrkodrtě, odstranění nánosu na krajnicích, vyčištění strojním metením podkladu, aplikován živičný spojovací postřik z asfaltu, vyrovnání povrchu asfaltovým betonem z nemodifikovaného asfaltu. Celková cena této akce byla za 604.846,38 Kč, z toho dotace činila 220.000,- Kč, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce ve výši 384.846,38 Kč.

Realizaci provedla firma Strabag a.s. se sídlem Na Švadlačkách 478/II, Soběslav.