Vyhlášky
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Č.B. - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška obce Ústrašice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1/2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OZV č. 3/2017 - "systém odpady"
OZV č. 2/2017 - stanovení školského obvodu ZŠ
OZV č. 1/2017 - stanovení školského obvodu MŠ
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - "odpady"
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
obecně závazná vyhláška č. 1/2008
obecně závazná vyhláška č. 3/2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007
Veřejná vyhláška č. 1/2007
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Zastupitelstvo obce Ústrašice vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :