Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

OBEC ÚSTRAŠICE
 
 
Obecně závazná vyhláška č.   2/2007,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
 
 
Zastupitelstvo obce Ústrašice se na svém zasedání dne 28.11.2007 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení
 
Zrušují se:
1)            Obecně závazná vyhláška č. 2/93 o ochraně životního prostředí na území obce Ústrašice, ze dne 26.3.1993
 
2)            Vyhláška č. 1/1995 o stanovení výše koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce, ze dne 29.6.1995
 
3)            Vyhláška č. 2 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce, ze dne 29.5.1998
 

Čl. 2

Účinnost

          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
 
 
               ........................................               .................................................
                        Jiří Pánek                                                            Ing. Vlastislav Machander                     místostarosta     starosta