Rozpočet
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na rok 2025 - 2026 v Kč.
NÁVRH rozpočtu obce Ústrašice na rok 2024 v Kč
Součást NÁVRHU rozpočtu obce Ústrašice na rok 2024
NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu obce Ústrašice na rok 2025 - 2026 v Kč
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na rok 2024 - 2025
Rozpočet 2023
Součást Návrhu rozpočtu obce Ústrašice na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ústrašice na rok 2024 - 2025
Návrh rozpočtu obce Ústrašice na rok 2023
Rozpočet 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2024
Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ústrašice na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na roky 2022-2023
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ústrašice na rok 2022-2023 v Kč
Návrh rozpočtu obce Ústrašice na rok 2021 v Kč
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na roky 2021 - 2022
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na roky 2020 - 2021
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na roky 2019 - 2020
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 2019