Úřední deska
Oznámení doby a místa konání voleb do PS PČR 2021
Prodej pozemku 13/4
Projekt " Volbiště"
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Stanovení min. počtu členů OVK
Dovolená OÚ r. 2021
DOVOLENÁ OÚ 2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP - Labe, Odra, Dunaj
Veřejná vyhláška - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ÚSTRAŠICE ZA ROK 2020
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
OZNÁMENÍ
Veřejná vyhláška Finančního Úřadu pro Jč.kraj
POPLATKY na ro 2021
Mimořádná veterinární opatření
Rozpočtové opatření č. 11/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020
Změna ceny vody na hospodářský rok 2021
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Závěrečný účet obce Ústrašice za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na roky 2021 - 2022
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů