Úřední deska
Oznámení o opatřeních - oprava povrchu silnice na Skalici
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL - Vlk obecný
Veřejná vyhláška - Lužnice - plán péče o přírodní památku
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje JčK a veř. projednání
Informace - Opatření obecné povahy č. 2/2023/0ZZL
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jčk
SBĚRNÉ MÍSTO - otevírací doba
POV - publicita - Nezbytné vybavení sálu KD Ústrašice
Opatření obecné povahy č. 1/2023 - udělení výjimky k lovu mníka jednovousého a jelce jesena
Usnesení o zrušení údaje o místu TP
Informace - konání zastupitelstva kraje 9.2. 2023
Podpora projektu "Pořízení malotraktoru pro obec Ústrašice" NADACÍ ČEZ
Informace pro občany - kotlíkové dotace
Opatření obecné povahy
Hodina země 2022

Obec Ústrašice se připojí k akci Hodina Země 2022 tím, že dne 26.3. 2022 od 20:30 do 21:30 hodin vypne veřejné osvětlení.


Informace pro občany - ÚP ČR
Rozhodnutí hejtmana Jk č. 1
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednávání návrhu a doručení 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Porovnání položek ceny za vodné a stočné za rok 2021
Oznámení o konání zastupitelstva JčK
Návrh závěrečného účtu obce Ústrašice za rok 2021
Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 286/3 k.ú. Ústrašice
Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 118/1 k.ú. Ústrašice
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku - volby do zastupitelstev obcí
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Senátu parlamentu ČR
Program obnovy venkova JčK 2022 - dotace
POV - publicita - Oprava MK na hřbitov
Oznámení doby a místa konání voleb do PS PČR 2021
Prodej pozemku 13/4
Projekt " Volbiště"
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Stanovení min. počtu členů OVK
Dovolená OÚ r. 2021
DOVOLENÁ OÚ 2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP - Labe, Odra, Dunaj
Veřejná vyhláška - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ÚSTRAŠICE ZA ROK 2020
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
OZNÁMENÍ
Veřejná vyhláška Finančního Úřadu pro Jč.kraj
POPLATKY na ro 2021
Mimořádná veterinární opatření
Rozpočtové opatření č. 11/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020
Změna ceny vody na hospodářský rok 2021
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Závěrečný účet obce Ústrašice za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na roky 2021 - 2022
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2020
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Úřední deska - archiv změn