Úřední deska
Přerušení dodávky pitné vody
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Závěrečný účet obce Ústrašice za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Závěrečný účet Svazku obcí - TDO Lužnice za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ústrašice na roky 2020 - 2021
Rozpočet obce Ústrašice na rok 2019
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů