Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 12 ze dne 20.6.2005

Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Ing. Machander, Čížek Zd., Kolář Jar.,
Omluvena:    Ing. Blažková
 
1.                  ZO projednalo  a schválilo zadání vypracování územního plánu obce Ing. arch. Kolářové Bohuslavě z Prahy ve výši nabídky 136 600 Kč
    pro hlasovali všichni přítomní
2.                  ZO  pověřuje starostu p. Korbela  zadáním vypracování žádosti o Grant Krajského úřadu na kanalizaci a ČOV 
pro hlasovali všichni přítomní
3.                  ZO pověřuje starostu obce podepsáním mandátní smlouvy s fi  Inženýring Praha, a. s. na vypracování žádosti o dotace ve výši 50 000 a provedení výběrového řízení na stavbu vodovodu ve výši 40 000 Kč
pro hlasovali všichni přítomní
4.                  ZO  schvaluje prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Za Doubím
pč. 95/42  o výměře 893 m 2 - p. František Lutovský, Tábor,
p.č. 95/19 o výměře 1010 m2 - manž. Šilhábovi Tábor
p.č. 95/27 o výměře 905 m2 – manž. Kubíkovi Tábor
p. č. 95/22 o výměře 1003 m2 – MUDr. Vlastimil Kupsa Želeč
p.č. 95/38 o výměře 888 m2 – Mgr. Milan Leitner
p.č. 95/39 o výměře 848 m2 – manž. Bláhovi Sezimovo Ústí II
pro hlasovali všichni přítomní
5.             ZO projednalo a schválilo zprávu finančního a kontrolního výboru
    pro hlasovali všichni přítomní
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Převrátil Jar.                             Bohuslav Korbel
         Horejšová Bož. starosta obce