Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 16 ze dne 1.2.2006

 
 
 
 

Usnesení č. 16 ze zasedání ZO Ústrašice, ze dne  1. 2. 2006

        
Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Čížek Zd., Ing. Blažková, Ing. Machander         
Omluveni: Kolář Jar.
 
1.      ZO schvaluje předložené využití pozemků podle parcelních čísel  v návrhu zadání územního plánu.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
2.      ZO schvaluje prodej pozemků v lokalitě Za doubím:
p.č. 95/43 o výměře 860 m2 – Růžička Milan, Tábor,
p.č. 95/48 o výměře 933 m2 – manž. Suskovi Tábor,
p. č.95/50 o výměře 912 m2 – Lonský Václav, Tábor,
p.č. 95/28 o výměře 912 m2 – Zlámalík Martin, Tábor
p.č. 95/45 o výměře 948 m2 – Mrázek Lukáš, Tábor
p.č. 95/47 o výměře 938 m2 – Hrušková Pavlína, Tábor
p.č. 95/49 o výměře 910 m2 – Pošvář Václav, Chýnov
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
3.      ZO schvaluje prodej silničních panelů p. Bočkovi z Plané n. L. za cenu
2500 Kč/ ks
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
4.   ZO bere na vědomí zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v obci
 
 
 
           
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Převrátil Jar.                                         Bohuslav Korbel
                                   Čížek Zdeněk                                      starosta obce