Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 3 ze zasedání ZO dne 22.1.2007

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 3, konané dne 22.1.2007
 
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Urban, Ing. Blažková, MUDr. Eremiáš, Aujezdecká
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2 -  je splněno ve všech bodech
 
  1. schvaluje smlouvu o dílo s fi Pezestav Tábor v hodnotě 420 883 Kč hlavní řad, přípojky 14 948/ 1 ks a pověřuje starostu obce Ing. Machandera podepsáním této smlouvy.
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Urban J.
                                 p. Vlásek B.