Usnesení ze zasedání

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

U s n e s e n í

 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ústrašice, konaného dne 31.10.2006
 
 
ZO po projednán
 
  1. zvolilo v souladu s § 84, odst. 1, písm 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecních zařízeních) starostou obce Ing. Vlastislava Machandera ,místostarostou obce   p. Jiřího Pánka
pro hlasovalo všech 7 přítomných zastupitelů
 
  1. schválilo  v souladu s § 96 zák. 128/2000 Sb, o obcích (obecních zařízeních) jednací řád zastupitelstva obce
pro hlasovalo všech 7 přítomných zastupitelů
 
  1. bere na vědomí složení slibu všech členů ZO podle § 69, odst. 2 zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecních zařízeních)
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažková M.
         Vlásek Bohumil