Usnesení ze zasedání

Usnesení ZO č. 12 ze dne 26.3.2008

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 12,  konané dne 26.3.2008
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Urban, Vlásek, Aujezdecká, MUDr. Eremiáš,
    Ing. Blažková
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 11, bod č. 10 přesunut na příští zasedání ZO
  2. schvaluje rozpočet na r. 2008 ve výši 5 976 000 Kč jako vyrovnaný
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. schvaluje závěrečný účet obce za r. 2007 bez výhrad
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. bere na vědomí zprávu finančního výboru
  2. schvaluje prodej pozemku p.č. 27/13 o výměře 67 m2 za 50 Kč/m2 manž. Vlachovým
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na hospodu
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. schvaluje zvýšení odměny starosty na 10 000 Kč
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. souhlasí s přefakturací části nákladů vodovodu Za doubím na JM stavební, s.r.o. J. Hradec
  2. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na prodejnu k 31.3.2008
 
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Eremiáš
         Urban