Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 2 ze zasedání ZO, konané dne 21.12.2006

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 2, konané dne 21.12.2006
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Urban, Ing. Blažková, MUDr. Eremiáš, Aujezdecká
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1 -  je splněno ve všech bodech
 
  1. schvaluje rozpočet na r. 2007 jako schodkový
příjmy 6 756 550 Kč, výdaje 17 522 700 Kč, rozdíl bude financován z vlastních prostředků z minulých let
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje rozpočtové opatření č. 3, příjmy 307 410 Kč, výdaje –1 627 050 Kč
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru
 
  1. schvaluje zřízení výběrové komise pro zadání zakázky veřejný vodovod v lokalitě Za doubím v tomto složení: všichni zastupitelé obce
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje finanční dar studentům VŠ – Renatě Vutjanokové, Kláře Novákové,  Iloně Fialové a Aleši Machanderovi po 4000 Kč
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje prodej pozemku p.č. 291/4 o výměře 57 m2 p. Jaroslavu Kolářovi ml., Ústrašice 18
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje příspěvek Základní organizaci včelařů v Plané n. Luž. ve výši 3000 Kč. Příspěvek je určení na léčení včel.
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje zástupce obce do SMOOT v Táboře – p. Jiří Pánek
pro hlasovalo 7 zastupitelů