Usnesení ze zasedání

usnesení č. 10 ze zasedání ZO dne 28.11.2007

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 10,  konané dne 28.11.2007
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Urban, Vlásek, Aujezdecká, MUDr. Eremiáš,
Omluvena – Ing. Blažková
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 9 – splněno ve všech bodech
  2. schvaluje rozpočtové opatření č. 3, navýšení příjmů o 6 898 957 Kč, navýšení výdajů o 8 444 795 Kč,  rozdíl bude financován z vlastních zdrojů
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. schvaluje OZV č. 2/2007, kterou se zrušuje OZV č.2/93,1/95,2/98, OZV č.3/2007 – požární řád obce
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. schvaluje dary studentům VŠ ve výši  po 4000 Kč pro Kopřivovou Lenku, Vutjanokovou Renatu, Fialovou Ilonu, Machandera Aleše
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. stanovuje cenu vodovodní přípojky na veřejné části vodovodu – jednotnou cenou ve výši 8 000 Kč
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. bere na vědomí informaci o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu ČOV s fi Chališ Tábor
  2. schvaluje žádost o dotace z POV na r. 2008: výstavba chodníku – 300 000 Kč, výměna oken v obecním bytě – 70 000 Kč
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. schvaluje sazbu za pronájem pozemku p.č. 118/1 ve výši 200 Kč za 1 m2 po dobu výstavby veřejného vodovodu a ČOV
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
Ing. Vlastislav Machander
starosta obce
 
 
Ověřovatelé zápisu: B. Vlásek
         J. Urban