Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 13 ze dne 14.9.2005

Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Čížek Zd., Kolář Jar., Ing. Blažková
Omluvena:    Ing. Machander
 
1.      ZO  schvaluje prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Za Doubím
pč. 95/37  o výměře 891 m 2 - p. Marcela Štemberková, Planá n. L.
p.č. 95/36 o výměře 886 m2 – Roman Marek, Řepeč
p.č. 95/20 o výměře 1056 m2 – Milan Šíma, Sezimovo Ústí
p. č. 95/29 o výměře 840 m2 – p. Vaníček, Tábor
p.č. 95/32 o výměře 786 m2 – Libuše Drtinová, Tábor
p.č. 95/23 o výměře 1003 m2 – Dana Gmiterková, Kladno
p.č. 95/34 o výměře 879 m2 – Mgr. Monika Leitnerová, Tábor a Aleš Mateja
                                Jazovice
  Dále schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 27/9 p. Františku Šimákovi
  pro hlasovali všichni přítomní
2.      ZO bere na vědomí informaci o přípravě stavby vodovodu a podání žádosti o dotace
3.      ZO bere na vědomí informace o prodeji pozemků na stavbu RD v lokalitě Za doubím a informace o vodohospodářském řešení této lokality.
4.      ZO bere na vědomí informaci o stavbě ČOV a kanalizace.
5.      ZO bere na vědomí informaci o stavu vypracování územního plánu obce
6.      ZO projednalo a schválilo změnu v ukládání železného odpadu v obci a o opravě a  předělání  háku velkoobjemového kontejneru  na odpad
pro hlasovali všichni přítomní
7.      ZO bere na vědomí informaci o údržbě veřejné zeleně
8.      ZO schvaluje zrušení nájemní smlouvy na klubovnu p. Milanu Ševčíkovi
pro hlasovali všichni přítomní
9.      ZO souhlasí s výměnou vadného kotle ÚT v hospodě a bytu
pro hlasovali všichni přítomní
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Převrátil Jar.                             Bohuslav Korbel
         Horejšová Bož. starosta obce