Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 20 ze dne 24.7.2006

Usnesení č. 20 ze  zasedání  ZO  Ústrašice,  ze dne  24.7. 2006

        
Přítomni: Korbel, Převrátil, Čížek Zd., Kolář Jar., Ing. Blažková, Horejšová
Omluveni: Ing. Machander Vl.
 
1.      ZO schválilo finanční částku za vypracování projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV firmě Projekta Tábor, Ing. Tuček ve výši
kanalizace – 78 540 Kč, ČOV – 217 770 Kč
pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé
 
2.      ZO schválilo počet členů příštího zastupitelstva, které budou voleni ve volbách dne 20. a 21. 10. 2006
pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé
 
3.      ZO schvaluje opravu kanalizace u Korbelů,
pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé
 
4.      ZO pověřilo p. Blažkovou zajištěním údržby zeleně na návsi ve spolupráci s mládeží
 
5.      ZO bylo informováno o přípravě akce Kanalizace a ČOV
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Korbel Bohuslav
Ověřovatelé zápisu: Blažková
                                                         Převrátil