Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 11 ze zasedání ZO Ústrašice, ze dne 14.3. 2005

Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Ing. Machander, Čížek Zd., Kolář Jar.,
    Ing. Blažková
 
1.                  ZO projednalo  a schválilo hospodaření za r. 2004. Závěrečný účet obce s přebytkem 275 807,03 Kč byl schválen bez výhrad
    pro hlasovali všichni přítomní
2.                  ZO  schválilo vyrovnaný  rozpočet obce na r. 2005 ve výši 6 322 700 Kč
ZO schválilo navýšení odměny starostovi obce na 9 600 Kč od 1.1.2005
pro hlasovali všichni přítomní
3.                  ZO schválilo rozpočet Svazku obcí Lužnice Želeč ve výši 352 000 Kč
pro hlasovali všichni přítomní
4.             ZO  projednalo a schválilo smlouvu s KÚ na zajištění dopravní obslužnosti na r. 2005
pro hlasovali všichni přítomní
5.             ZO schválilo sponzorský dar ČSČK Tábor ve výši 500 Kč
    pro hlasovali všichni přítomní
6.                  ZO schvaluje zavedení internetových stránek obce podle zák. 106/1999 Sb. pro hlasovali všichni přítomní
7.                  ZO schvaluje prodej míchačky za 800 Kč a prodej průmyslového vysavače za 500 Kč
                            pro hlasovali všichni přítomní
8.                  ZO schvaluje uspořádání oslav 600. výročí založení obce
    pro hlasovali všichni přítomní
9.            OZ projednalo a schválilo vypracování územního plánu obce Ústrašice
   podle par. 13 a 14 staveb. zákona č. 50/1976 ve znění pozdějších  předpisů          pro hlasovali všichni přítomní 
10.        OZ schvaluje prodej pozemků na stavbu RD:
  poz. p. č. 95/31 o výměře 761 m2 – Zigáček Ladislav Prušánky
                                         95/22 o výměře 1003 m2 – manž. Koblihovi Tábor
  pro hlasovali všichni přítomní
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Převrátil Jar.                             Bohuslav Korbel
         Čížek Zd. starosta obce