Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 17 ze dne 6.3.2006

Usnesení č. 17 ze  zasedání  ZO  Ústrašice, ze dne  6. 3. 2006

        
Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Čížek Zd., Kolář Jar.         
Omluveni: Ing. Machander, Ing. Blažková
 
 
 1. ZO schvaluje podání žádosti o Grant Jčk na výstavbu kanalizace – stoka S 1 a S 1b a ČOV. V případě poskytnutí grantu souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 2 100 825 Kč na kanalizaci a 4 712 011 Kč na ČOV.
pro hlasovali 4 přítomní zastupitelé, proti 1 zastupitel
 
 
 1. ZO projednalo a odsouhlasilo zadání výběrového řízení na kanalizaci a komunikaci v lokalitě Za doubím odborné firmě
pro hlasovali všichni přítomní
 
 
 1. ZO schválilo předání klubovny místní mládeži ve formě nájemní smlouvy za určitých podmínek.
pro hlasovali všichni přítomní
 
 1. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 95/18 – p. Pešina Planá n.L.
pro hlasovali všichni přítomní
 
 1. ZO bere na vědomí dopis ČIŽP o nelegálním dovážení a skladování odpadů ze zahraničí, pokyny Krajské veterinární správy k možnému výskytu ptačí chřipky
 
 1. ZO schvaluje příspěvek ve výši 500 Kč ČČK v Táboře.
pro hlasovali všichni přítomní
 
 
 
 
 
            Ověřovatelé zápisu:                                                      Bohuslav Korbel
                   Převrátil                                                                       starosta obce
Čížek
 

Usnesení č. 17 ze  zasedání  ZO  Ústrašice, ze dne  6. 3. 2006

        
Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Čížek Zd., Kolář Jar.         
Omluveni: Ing. Machander, Ing. Blažková
 
 
 1. ZO schvaluje podání žádosti o Grant Jčk na výstavbu kanalizace – stoka S 1 a S 1b a ČOV. V případě poskytnutí grantu souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 2 100 825 Kč na kanalizaci a 4 712 011 Kč na ČOV.
pro hlasovali 4 přítomní zastupitelé, proti 1 zastupitel
 
 
 1. ZO projednalo a odsouhlasilo zadání výběrového řízení na kanalizaci a komunikaci v lokalitě Za doubím odborné firmě
pro hlasovali všichni přítomní
 
 
 1. ZO schválilo předání klubovny místní mládeži ve formě nájemní smlouvy za určitých podmínek.
pro hlasovali všichni přítomní
 
 1. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 95/18 – p. Pešina Planá n.L.
pro hlasovali všichni přítomní
 
 1. ZO bere na vědomí dopis ČIŽP o nelegálním dovážení a skladování odpadů ze zahraničí, pokyny Krajské veterinární správy k možnému výskytu ptačí chřipky
 
 1. ZO schvaluje příspěvek ve výši 500 Kč ČČK v Táboře.
pro hlasovali všichni přítomní
 
 
 
 
 
            Ověřovatelé zápisu:                                                      Bohuslav Korbel
                   Převrátil                                                                       starosta obce
Čížek