Usnesení ze zasedání
 
 
 
 

Usnesení č. 15 ze zasedání ZO Ústrašice, ze dne  20.12. 2005

        
Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Čížek Zd., Kolář Jar., Ing. Blažková
                Ing. Machander
 
 
 
  1. ZO projednalo 1. etapu vypracování Územního plánu obce za přítomnosti zhotovitelky ÚP Ing. arch. Bohumily Kolářové.
  2. ZO schválilo 2. rozpočtové změny v předneseném znění.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
  1. ZO schválilo rozpočet obce na r. 2006 v předneseném znění.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
  1. ZO schválilo smlouvu s fi EKO-KOM, a.s. Praha na zajištění zpětného odběru odpadu z obalů.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
  1. ZO schválilo prodej poz. p.č. 145/3 o výměře 506 m2 a část poz. p.č. 145/4  o výměře cca 10 m2 za cenu 25 Kč za 1 m2  Ing. Jaroslavu Eremiášovi, Ústrašice 89.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
  1. ZO schválilo nákup části pozemku p.č. 125 o výměře cca 90 m2 od Ing. Jaroslava Eremiáše za cenu 25 Kč za 1 m2.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
  1. ZO schválilo nákup pozemku p.č. 95/39, díl a o výměře 12 m2 od manželů Bláhových ze Sezimova Ústí za cenu 400 Kč za 1 m2.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
  1. ZO schválilo prodej velkoobjemového kontejneru fi Eremiáš, stavební s.r.o. Ústrašice za cenu žel. šrotu.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
  1. ZO schválilo změnu nájemce prodejny potravin – od 1.1.2006 se stává nájemcem
p. Bohumil Vlásek, Ústrašice 105.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
 
 
           
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Horejšová Božena                        Bohuslav Korbel
                                   Čížek Zdeněk                                      starosta obce