Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 14 ze dne 14.11.2005

Usnesení č. 14 ze zasedání ZO Ústrašice, ze dne  14.11. 2005

        
Přítomni: Korbel, Převrátil,  Horejšová, Čížek Zd., Kolář Jar., Ing. Blažková
                Ing. Machander
 
1.   ZO  schvaluje rozpočtové změny č. 1 v předneseném znění
      pro hlasovali všichni přítomní
2.   ZO projednalo návrh rozpočtu na r. 2006
3.   ZO projednalo a schválilo zápisy finančního a kontrolního výboru.
      pro hlasovali všichni přítomní
4.   ZO schvaluje příspěvek studentům VŠ ve výši 4000 Kč každému žadateli                                         
       pro hlasovali všichni přítomní
5.    ZO schvaluje prodej  pozemku p.č. 145/3 v kú Ústrašice, Fi Eremišstavební s.r.o. Ústrašice                                
        pro hlasovali všichni přítomní
6.   ZO schválilo prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Za doubím                      
        p.č. 95/23 – p. Richtr Tomáš, Sezimovo Ústí                                                        
        p.č. 95/24 – p. Votruba Martin, Doubí                                                                   
        p.č. 95/26 – p. Dorofejčik Jurij, Planá n. Luž.                                                           
        p.č. 95/29 – manž. Málkovi, Písek                                                                          
        pč. 95/44 –  p.Klugová Iveta, Tábor                                                                                   
        p.č. 95/40 – p.Hron Tábor                                                                                        
        p.č. 95/46 – manž. Kobližkovi, Sezimovo Ústí                                                       
         pro hlasovali všichni přítomní
7.   ZO souhlasí s prodejem velkoobjemového kontejneru fi Eremiáš
         pro hlasovali všichni přítomní
8.   ZO schválilo Stanovy Svazku obcí TDO Lužnice.                                                
         pro hlasovali všichni přítomní
9.   ZO bere na vědomí informaci o vodovodu
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Převrátil Jar.                                                           Bohuslav Korbel
                                     Horejšová Bož.                                                     starosta obce