Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 19 ze dne 21.6.2006

Usnesení č. 19 ze  zasedání  ZO  Ústrašice,  ze dne  21.6. 2006

        
Přítomni: Korbel, Převrátil, Čížek Zd., Kolář Jar., Ing. Machander, Ing. Blažková, Horejšová
 
 
1.ZO revokovalo bod „Ostatní“ z 18. zasedání ZO  a po zvážení  všech  skutečností 
   bylo schváleno zastupitelstvem ponechání výběrového řízení na výstavbu kanalizace
   a vozovek v lokalitě Za doubím odborné firmě. Pro hlasovalo pět zastupitelů, dva
   zastupitelé se zdrželi hlasování.
 
2.ZO schválilo zadat výběrové řízení na výstavbu kanalizace a ČOV odborné firmě
   TAREKA Tábor. Jednání s firmou byl pověřen p. Převrátil a p. Korbel. Pro
   hlasovalo pět  zastupitelů, dva se zdrželi hlasování.
 
3.OZ se rozhodlo hlasovat o vstoupení obce do JVS až po zjištění skutečností,
   týkající se měsíčního, popř. ročního poplatku.
 
4.OZ jednomyslně odsouhlasilo zlegalizování televizní produkce v jídelně KD.
    ZO bylo seznámeno s výší finanční částky cca 350.000,- Kč za vyprojektování
    dodatku projektu  na kanalizaci a ČOV.
 
 
 
    Ověřovatelé zápisu : Převrátil, Blažková            Zapsal: Korbel, Blažková