Usnesení ze zasedání

Usnesení ze 17. zasedání ZO dne 24.6.2009


Usnesení ze zasedání ZO č. 17, konané dne 24.6.2009


Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Aujezdecká, Urban, MUDr. Eremiáš,
Ing. Blažková
ZO po projednání:

1.bere na vědomí kontrolu usnesení č. 16 – splněno

2.schvaluje závěrečný účet za r. 2008 – bez výhrad,
pro hlasovalo 7 zastupitelů

3.schvaluje rozpočtové změny č. 1
pro hlasovalo 7 zastupitelů

4.schvaluje úhradu stočného podle vypracovaných pravidel,
pro hlasovalo 7 zastupitelů

5.schvaluje výběr firem Strabag, a.s., S+Ř, s.r.o., Eremiáš stavební, s.r.o., Chališ, s.r.o., Topas, Pezestav, s.r.o. pro zaslání nabídky na Reko chodník Ústrašice
pro hlasovalo 6 zastupitelů

6.schvaluje dodavatele výměny oken v bytě, dětské houpačky a kapličky,
pro hlasovalo 7 zastupitelů

7.schvaluje zřízení věcného břemene pro E.ON na zřízení přípojky NN k p. Korbelové, pro hlasovalo 7 zastupitelů

8.schvaluje příspěvek včelařům Planá n. L. ve výši 5000 Kč,
pro hlasovalo 7 zastupitelů


Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Eremiáš
Urban