Obec Ústrašice

Historie obce

O historii obce

Ústrašice, kdysi též Oustrašice, leží asi devět kilometrů jižně od Tábora. Poprvé je obec připomínána v roce 1405, kdy ji držel Václav Tóma z Ústrašic. Další dochovaná zpráva pochází až z roku 1454, kdy v ní Přibík z Dobronic získal jakousi odúmrť.
V 16. století ves náležela rodu Kraselovských z Kraselova, z něhož bratři Václav, Zdislav a Mikuláš ji prodali Volfu st. Hozlauerovi z Hozlau, který pak Ústrašice připojil ke Bzí. Po něm ves držel jeho syn a následně vnuk Volf ml. Hozlauer, který zde pravděpodobně postavil tvrz. Tu pak s dvorem a vsí prodal svému bratru Petru Pavlovi ml. Hozlauerovi, od něhož roku 1616 celé zboží odkoupil Petr Vok Kořenský z Terešova.
Statek Ústrašice i ves s mlýnem koupil v roce 1630 Matyáš Karel František ze Šternberka a vše připojil ke svému bechyňskému panství. Od té doby také mizí zprávy o zdejší tvrzi. Od roku 1677 patřily Ústrašice k Želči. V držení Lobkoviců byly až do roku 1870 kdy je Karel Lobkovic věnoval své dceři Marii Markétě hraběnce z Harrachu. V roce 1907 Otta Harrach prodal velkostatek v Želči i Ústrašice Františku Maškovi.
Ústrašická tvrz stávala v místech pozdějšího dvora, v jehož severovýchodním rohu bylo možno vidět nad sklepem klenutí – pravděpodobně její jediný pozůstatek.
Říká se že z bývalého dvorského sklepa vede stará, dnes zasypaná podzemní chodba, ústící až u rozcestí silnice z Plané do Želče.
Hozlauerové z Hozlau byli starou českou rodinou německého původu, která pocházela z tvrze Hozlau na Chebsku. V jejich erbovním štítu, rozděleném pokosem i pošikem se střídalo červené a stříbrné pole. Nad přilbou pak byl zlatý snop – symbol svornosti a hojnosti.
Předkové tohoto rodu se v druhé polovině 15. století přestěhovali více do vnitrozemí, zanedlouho jejich potomci zbohatli a rozdělili se do dvou větví. Jeden ze tři bratří – Volf starší – zakoupil na jihu vesnice Bzí, Štipoklasy a Ústrašice a stal se zakladatelem větve Hozlauerů ze Bzí.
Kdysi se obyvatelům Ústrašice říkalo Prameňáci. To proto, že zdejší muži se ponejvíce živili plavením dřeva po Lužnici a Vltavě až do Prahy. Byli to zdatní a otužilí muži. Měli své plavecké písně, kterými si zpříjemňovali namáhavou dřinu. Že nebyla právě nejlépe placena, o tom svědčí dobový popěvek: „Prameňáci jedou, chleba nemají, pod prameny vlezou, kůru žvejkají.“
 

Dnes je: 26.05.2016

Dnes má svátek: Filip

aktuality

Aktuality

Den dětí - Ústrašice 2016
více
Hokejová zábava - Ústrašice
více
Rozpočtové opatření č. 4/2016
více
Rozpočtové opatření č. 3/2016
více
Rozpočtové opatření č. 2/2016
více
Rozpočtové opatření č. 1/2016
více
Výkaz plnění rozpočtu duben 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu březen 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu únor 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu leden 2016
více
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2015
více
Čarodějnice 2016
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže období
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Rozpočet obce na rok 2016
více
Rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2018
více
Rozpočtové opatření č.12
více
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2015
více
Rozpočtové opatření č.11
více
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2015
více
Rozpočtové opatření č.10
více
Výkaz plnění rozpočtu září 2015
více
Rozpočtové opatření č.9 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu obce Ústrašice 7/2015
více
Rozpočtové opatření č.8 2015
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Výkaz plnění rozpočtu červen 2015
více
Rozpočtové optření č.6
více
Výkaz plnění rozpočtu květen 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu duben 2015
více
Rozpočtová opatření č.1 - 5
více
Výkaz plnění rozpočtu březen 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu únor 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu leden 2015
více
Výkaz plnění rozpočtu prosinec 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu listopad 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu říjen 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu září 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu srpen 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu červenec 2014
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017
více
Rozpočet obce na rok 2015
více
Smlova o dílo - "oprava MK Ústrašice"
více
Výkaz plnění rozpočtu - červen 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - květen 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - duben 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - březen 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - únor 2014
více
Výkaz plnění rozpočtu - leden 2014
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Smlouva o dílo - "doplnění kanalizace severozápad Ústrašice"
více
Usnesení č.16, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 15.10.2013
více
Usnesení č.15, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 27.9.2013
více
Usnesení č.14, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 30.6.2013
více
Usnesení č.13, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 2.5.2013
více
Usnesení č.12, + zápis ze zasedání zast. obce ze dne 5.2.2013
více
Usnesení č.11, + zápis ze zasedání zast.obce ze dne 11.12.2012
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Poplatky na rok 2016 (využijte možnost platby přes účet)
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místních poplatcích
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 - "odpady"
více
Usnesení č. 10 ze zasedání zast.obce ze dne 6.11.2012
více
Usnesení č.9 ze zasedání zast. obce ze dne 21.8.2012
více
Usnesení č.8 ze zasedání zast. obce ze dne 14.6.2012
více
Stavění májky 2012
více
Vánoční zdobení dětí 2011
více
Vánoční zdobení 2011
více
SDH Ústrašice
více
výroční zpráva za rok 2011
více
Usnesení č. 7 ze zasedání zast. obce ze dne 20.3.2012
více
Usnesení č.6 ze zasedání zastup. obce ze dne 20.12.2011
více
Usnesení č.5 ze dne 19.10.2011
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Panoramatické fotografie z obce:

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(80%)
36 80%
Ujde to
odpověď Ujde to(7%)
3 7%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(13%)
6 13%